Naziaufmarsch am 10.11.2012 soll blockiert werden

5. Oktober 2012

, , , , ,

Bündnis „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“ wirbt um Unterstützung  

Das breite zivilgesellschaftliche Bündnis „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“ hat sich zum Ziel gesetzt, mit friedlichen Massenblockaden die geplanten Veranstaltungen von Nazis am 10.11.2012 in Frankfurt (Oder) zu verhindern. Im Aufruf des Bündnisses heißt es dazu: „Das Bündnis erzielte am 24. März dieses Jahres einen großen Erfolg, als mit friedlichen Massenblockaden ein Neonaziaufmarsch in Frankfurt (Oder) verhindert werden konnte. Wir wollen an den Erfolg vom 24. März 2012 anknüpfen! Wir sind solidarisch mit allen, die mit uns das Ziel teilen, sich dem Neonaziaufmarsch entgegenzustellen.“

„Ziviler Ungehorsam hat sich als probates Mittel etabliert, um Naziaufmärsche zu verhindern.“, so Janek Lassau, Sprecher des Bündnisses „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“  Den Aufruf haben bereits zahlreiche Unterstützer_innen – sowohl Einzelpersonen als auch Initiativen und Organisationen – unterzeichnet. In Kürze wird es weitere Informationen zu den geplanten Gegenaktivitäten geben.

Szeroko zakrojony obywatelski sojusz „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“ („Frankfurt nad Odrą nie jest miejscem dla nazistów“) postawił sobie za cel, zapobiec planowanemu zgromadzeniu nazistów 10.11.2012 we Frankfurcie nad Odrą za pomocą pokojowych, masowych blokad. W apelu sojuszu przeczytać można: „24 marca tego roku sojusz osiągnął ogromny sukces, kiedy to za pomocą pokojowych, masowych blokad skutecznie zdołano zapobiec przemarszowi neonazistów we Frankfurcie nad Odrą. Chcemy nawiązać do sukcesu z 24 marca 2012! Solidaryzujemy się z tymi wszystkimi, którzy wspierają nasz cel: przeciwstawić się przemarszowi neonazistów“.

„Obywatelskie nieposłuszeństwo ustanowiło się jako skuteczny środek, który jest w stanie zapobiec przemarszom nazistów“, powiedział Janek Lassau, rzecznik Sojuszu „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“. Apelowi udzieliło już poparcia wiele osób prywatnych, jak i organizacji i inicjatyw. Dalsze informacje dotyczące planowanych akcji i działań przeciw przemarszowi wkrótce.