Erklärung des Bündnisses „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“: „Grenzenlose Solidarität statt beschränktem Nationalismus!“

6. November 2012

Das Bündnis „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“ erklärt sich solidarisch mit dem polnischen Bündnis „Porozumienie 11 listopada“ in Warschau. Angesichts gemeinsamer grenzüberschreitender Probleme eines Wiedererstarkens neofaschistischer Gruppierungen, müssen auch die antifaschistischen Maßnahmen über alle hinweg gedacht werden. Sowohl in Deutschland als auch in Polen ist Neofaschismus kein Phänomen am „Rand“ der Gesellschaft, von Subkulturen oder Einzelpersonen, sondern findet sich vor allem in seiner Mitte. In beiden Ländern hat Rassismus ein erschreckendes Ausmaß erreicht. Alle, die nicht in das menschenverachtende Weltbild von Neonazis passen und als „anders“ markiert werden, werden Ziel von gewalttätigen Angriffen.

Sojusz „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“ („Frankfurt nad Odrą nie jest miejscem dla nazistów”) solidaryzuje się z polską koalicją „Porozumienie 11 listopada“ z Warszawy. W obliczu wspólnych po obu stronach granicy problemów, takich jak rosnące w siłę ugrupowania neofaszystowskie, również działania antyfaszystowskie muszą w swej koncepcji transgraniczne. Zarówno w Niemczech, jak i w Polsce neofaszyzm nie dotyczy wyłącznie subkultur czy osób znajdujących się wyłącznie na „skraju“ społeczeństwa, lecz także, i przede wszystkim, tych w jego centrum. W obydwu krajach zjawisko rasizmu osiągnęło przerażające rozmiary. Wszyscy ci, którzy nie pasują do dyskryminującej ludzi neonazistowskiej wizji świata i naznaczani są jako „inni“, stają się celem brutalnych ataków.

11 listopada tego roku ponownie odbędzie się w Warszawie tzw. „Marsz Niepodległości“. Marsz ten od lat próbuje instrumentalizować polskie święto narodowe, celem wprowadzenia rewizjonizmu historycznego i ideologii rasistowskiej do powszechnej, społecznej świadomości. Coroczny marsz nacjonalistów jest więc wyrazem gloryfikacji narodu, lecz wyrazem ideologii, która naznacza ludzi jako innych ze względu na pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, itp. Stwarza przez to podstawę do wykluczenia społecznego, dyskryminacji i aktów przemocy. Faszyzm nie jest opinią, lecz zbrodnią i dla tego ani w Polsce, który to kraj poniósł ogromne straty i ciężkie ofiary w walce z niemieckim faszyzmem, ani w Niemczech, kolebce narodowego socjalizmu, ani nigdzie indziej na świecie faszyzm nie ma prawa znajdować się w przestrzeni publicznej. Tej dyskryminującej ludzi ideologii musimy razem przeciwstawić kulturę demokratyczną i antyfaszystowską. Dlatego też w naszej walce  przeciwko faszyzmowi i rasismowi jesteśmy zjednoczeni ze wszystkimi antyfaszystkami i antyfaszystami.

Na chwilę obecną Narodowo-Demokratyczna Partia Niemiec (NPD) otwarcie prowadzi politykę antypolską i antyeuropejską. 10.11.2012 NPD chce przemaszerować przez przygraniczne miasto Frankfurt nad Odrą pod hasłem: „Wyjść z UE! Zamknąć granice!“. Niemieccy neonaziści próbują za pomocą bezpodstawnych stereotypów stworzyć klimat obawy i nienawiści przeciwko Polakom. Antyfaszystowski sojusz z Frankfurtu nad Odrą chce się przeciwstawić tej antypolskiej i rasistowskiej propagandzie. Do sojuszu należy wiele przeróżnych inicjatyw obywatelskich z Frankfurtu nad Odrą i Słubic, jak również z Brandenburgii i województw lubuskiego oraz wielkopolskiego. Cieszy się więc on szerokim poparciem po obu stronach granicy. Razem, za pomocą pokojowych, masowych blokad, zapobiegniemy przemarszowi nazistów 10.11!

Cieszy nas zwłaszcza fakt, że byli członkowie polskiego ruchu oporu, którzy w roku 1945, wspólnie z Armią Czerwoną, uwolnili Niemcy od faszyzmu, wspierają nasze antyfaszystowskie starania i chcą wziąć w nich udział. Chcemy w ten sposób zaznaczyć, że nasza działalność antyfaszystowska to hołd i wyraz uznania dla bojowników o wolność, którzy przyczynili się do wyzwolenia licznych robotników przymusowych i więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. Ich dziedzictwo nie może odejść w zapomnienie.

Nasza bezgraniczna solidarność i świadomość, że nie dzieli nas narodowość, ale łączy antyfaszyzm, to wyraźny znak przeciwko ideologii nacjonalistycznej. W związku z tym solidaryzujemy się z protestami koalicji „Porozumienie 11 listopada“ w Warszawie.

Ani we Frankfurcie nad Odrą, ani w Warszawie, ani nigdzie indziej nie ma miejsca dla nazistów!

Frankfurt nad Odrą, dnia 6.11.2012

Sojusz “Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)” Am 11. November findet dieses Jahr erneut der sog. „Marsch der Unabhängigkeit“ in Warschau statt. Dieser Marsch instrumentalisiert seit Jahren den polnischen Nationalfeiertag, um Geschichtsrevisionismus und rassistisches Gedankengut salonfähig zu machen. Der alljährliche Marsch der Nationalisten ist mithin nicht nur Ausdruck der Glorifizierung von Nation, sondern auch Ausdruck einer Ideologie, die Menschen als ethnisch, sexuell, religiös oder anderweitig als anders markiert und dadurch eine Grundlage für soziale Ausgrenzung, Diskriminierungen und gewalttätige Übergriffe schafft. Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen, und darf sowohl in Polen, das die immensen Opfer im Kampf gegen den deutschen Faschismus zu beklagen hatte, als auch in Deutschland, der Geburtsstätte des Nationalsozialismus, und nirgendwo anders keinen Platz im öffentlichen Raum bekommen. Dieser menschenverachtenden Ideologie müssen wir gemeinsam eine demokratische und antifaschistische Kultur entgegensetzen. Deshalb sind wir in unserem Kampf gegen Faschismus und Rassismus als Antifaschist*innen überall vereint.

Gegenwärtig betreibt die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) offen eine Politik, um antieuropäische und antipolnische Ressentiments zu schüren. Am 10.11.2012 will die NPD unter dem Motto „Raus aus der EU! Grenzen dicht!“ in der Grenzstadt Frankfurt (Oder) aufmarschieren. Mit haltlosen Vorurteilen versuchen die deutschen Neonazis ein Klima der Angst und des Hasses gegenüber Polen zu schaffen. Das antifaschistische Bündnis in der Grenzstadt Frankfurt (Oder) will sich dieser antipolnischen und rassistischen Hetzte entgegensetzten. Das Bündnis besteht deshalb aus unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Akteuren der Städte Frankfurt (Oder) und Słubice, sowie aus dem Land Brandenburg und den Wojewodschaften Lubuskie und Wielkopolskie in Polen. Damit erhält es eine breite Unterstützung über nationale Grenzen hinweg. Gemeinsam werden wir den Naziaufmarsch am 10.11. durch friedliche Massenblockaden verhindern!

Wir freuen uns ganz besonders, dass auch ehemalige polnische Widerstandskämpfer*innen, die 1945 an der Seite der Roten Armee Deutschland vom Faschismus befreit haben, unsere antifaschistischen Bestrebungen unterstützen und an ihnen teilnehmen werden. Damit möchten wir auch ein Zeichen setzen, dass unsere antifaschistischen Aktivitäten das Vermächtnis der historischen Kämpfe der polnischen Widerstandskämpfer, die zur Befreiung zahlreicher Zwangsarbeiter*innen und Häftlinge aus deutschen Konzentrationslagern beigetragen haben, gewürdigt werden und nicht in Vergessenheit geraten.

Unsere grenzenlose Solidarität und das Bewusstsein darüber, dass nicht die Nationalität uns trennt, sondern uns der gemeinsame Antifaschismus eint, setzt nationalistischer Ideologie ein deutliches Zeichen entgegen. In diesem Sinne sind wir solidarisch mit den Protesten des Bündnisses „Porozumienie 11 listopada“ in Warschau.

Kein Ort für Nazis – nicht in Frankfurt (Oder), nicht in Warschau – nirgendwo!

Frankfurt (Oder), den 06.11.2012
Bündnis “Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)”

http://kein-ort-fuer-nazis.org/