Erklärung des Bündnisses „Porozumienie 11 listopada“: „Uns trennt nicht Nationalität, uns eint der Kampf gegen den Faschismus!“

6. November 2012

Antifaschistisches Bündnis „ Porozumienie 11 listopada“
solidarisch mit antifaschistischen Blockaden zum antipolnischen Aufmarsch der deutschen Nationalisten in Frankfurt (Oder)

Die heutige radikale Rechte, sowie AnhängerInnen der verbrecherischen, faschistischen und nationalistischen Ideologie, formieren sich wieder in ganz Europa. Neofaschistische Gruppierungen marschieren, attackieren und morden in Griechenland, Russland, Deutschland, Ungarn, Norwegen, Serbien sowie auch in Polen.

In den Strategien der radikalen Rechten finden sich deutliche Parallelen in den verschiedenen Ländern. Sie konzentrieren sich vor allem darauf, den öffentlichen Raum zu übernehmen, sowie ihre Gegner*innen zu bedrohen. In Polen hat die radikale Rechte ein Projekt unter dem Namen „Marsch der Unabhängigkeit“ ins Leben gerufen, um die nationalistische Front zu stärken und ihr wahres Gesicht zu verbergen.
Darüber hinaus plant die Vereinigung MN in der „Nationalen Bewegung“ aufzugehen, die sich wiederum zu einer faschistischen Partei entwickeln soll und darauf abzielt, so ins Parlament zu gelangen. Gleichzeitig kommt es im ganzen Land zu Übergriffen auf Personen und Projekte, die sich dem braunen Mob entgegenstellen.

Antyfaszystowska Koalicja „Porozumienie 11 listopada”solidarnie z antyfaszystowskimi blokadami anty-polskiego marszu niemieckich nacjonalistów we Frankfurcie

Współczesna skrajna prawica, kontynuatorzy zbrodniczych, faszystowskich i nacjonalistycznych idei, ponownie zwierają szyki w całej niemal Europie. Ugrupowania neofaszystowskie maszerują, atakują i mordują w Grecji i w Rosji, w Niemczech i na Węgrzech, w Norwegii i w Serbii… Także w Polsce.

Strategie skrajnej prawicy w różnych krajach są analogiczne. Koncentrują się przede wszystkim na przejmowaniu przestrzeni publicznej i jednoczesnym zastraszaniu wszelkich oponentów. W Polsce organizacje skrajnie prawicowe stworzyły projekt o nazwie Marsz Niepodległości aby zjednoczyć nacjonalistyczny front i ukryć jego prawdziwe oblicze. Stowarzyszenie MN zamierza przekształcić się w kolejny twór o nazwie „Ruch Narodowy”, a ten w faszyzującą partię, która będzie próbowała wejść do parlamentu. Równocześnie, w całym kraju dochodzi do ataków na osoby i projekty  podnoszące głos przeciwko brunatnym bojówkarzom.

Kryzys gospodarczy, bezrobocie, problemy mieszkaniowe – skrajna prawica we wszystkich krajach wykorzystuje niepokój społeczny do własnych celów. Starają się przyciągnąć do siebie zaniepokojonych sytuacją ludzi i pokierować ich w stronę skrajnie autorytarnych ideologii neofaszystowskich. Tak czyni m.in. NPD w Niemczech, tak czynią też ONR, Młodzież Wszechpolska i NOP w Polsce.

W obliczu zagrożeń, które niosą ze sobą te ugrupowania i ich działania, niezwykle ważna jest aktywność grup i koalicji antyfaszystowskich. Jedną z takich koalicji jest Porozumienie 11 listopada. Na co dzień działamy na wielu obszarach społecznych. Zajmujemy się problemami lokatorskimi, kwestiami pracowniczymi, prawami kobiet i innych grup dyskryminowanych. Staramy się walczyć z niesprawiedliwością społeczną i nadużyciami władzy. Idea antyfaszyzmu łączy nas na co dzień. Wspólnie monitorujemy i aktywnie przeciwdziałamy rozwojowi tendencji skrajnie prawicowych i neofaszystowskich w Polsce.

Ze względu na trzy duże, nakładające się na siebie marsze skrajnej prawicy w naszej części Europy, 10.11 marsz NPD we Frankfurcie nad Odrą, 11.11 marsz NOP we Wrocławiu oraz 11.11 organizowany przez ONR i MW marsz w Warszawie, wzywamy wszystkich antyfaszystów i antyfaszystki, wszystkie osoby nie godzące się na powrót skrajnej prawicy na ulice naszych miast, do wyjścia w tych dniach na ulice.

W tym momencie przygotowywane są już dwa masowe protesty.

Koalicja Antyfaszystowska „Żadnej przestrzeni dla nazistów” wzywa na masową blokadę antypolskiego marszu NPD, 10 listopada we Frankfurcie nad Odrą. Antyfaszyści z Niemiec i Polski będą wspólnie blokować nacjonalistów i neofaszystów pod hasłem: „Nas nie dzieli narodowość, nas łączy wspólna walka z faszyzmem” .

Koalicja Antyfaszystowska „Porozumienie 11 listopada” wzywa na dużą i silną manifestację do Warszawy na 11 listopada. Demonstracja ma na celu obnażenie oblicza skrajnej prawicy w Polsce oraz pokazanie tradycji ruchu antyfaszystowskiego w tym kraju. Pójdzie pod hasłem: „Razem przeciwko faszyzmowi i nacjonalizmowi”.

Jako „Porozumienie 11 listopada” solidaryzujemy się z blokadami we Frankfurcie i liczymy, że sparaliżują one skrajnie prawicowy marsz! Jednak, podczas gdy niemieccy i polscy antyfaszyści blokują marsze niemieckich neonazistów, polska skrajna prawica podtrzymuje z nimi kontakty w ramach nacjonalistycznej współpracy. Całkiem niedawno wspólnie uczestniczyli w skrajnie prawicowym festiwalu Magyar Sziget na Węgrzech.

P11.11 blokowało w ostatnich latach marsze narodowych-radakałów w Warszawie i to mimo ogromnej skali przemocy z ich strony. Blokady były skuteczne głównie dzięki przyłączeniu się do nich setek ludzi z najróżniejszych środowisk.

Odcinajmy tlen skrajnej, faszyzującej prawicy!
Nie czekaj aż zapukają do Twoich drzwi.

Zapraszamy na antyfaszystowskie akcje, na warszawską manifestację i frankfurcką blokadę!
Nas nie dzieli narodowość, nas łączy wspólna walka z faszyzmem!

Razem przeciwko faszyzmowi i nacjonalizmowi!

Die Wirtschaftskrise, die Arbeitslosigkeit und der problematische Wohnungsmarkt – diese sozialen Unruhen in allen Ländern nutzt die radikale Rechte zu ihren eigenen Gunsten. Sie versuchen vor allem die verunsicherten Bürger*innen auf ihre Seite zu ziehen, um sie von radikal autoritären neofaschistischen Ideologien zu überzeugen. So versucht es unter anderem auch die NPD in Deutschland, sowie auch die ONR, die polnische Jugend und die NOP in Polen.

Im Angesicht der Gefahren, die diese Gruppierungen und ihr Handeln mit sich bringen, ist antifaschistisches Engagement von Gruppen und Bündnissen von besonders großer Bedeutung. Ein solches Bündnis ist „Porozumienie 11 listopada“. Tagtäglich wirken wir in vielen sozialen Netzwerken. Wir beschäftigen uns mit Mietproblemen, Problemen am Arbeitsplatz, Frauenrechten und den Rechten anderer diskriminierter Gruppen. Wir versuchen gegen soziale Ungerechtigkeit und Machtmissbrauch an zu kämpfen. Die antifaschistische Idee eint uns alltäglich. Gemeinsam beobachten wir die Entwicklung von radikal rechten und neofaschistischen Tendenzen in Polen und wirken ihr aktiv entgegen.

Es finden drei große aufeinander aufbauende Aufmärsche der radikalen Rechten in unserem Teil Europas statt. Am 10.11 der Aufmarsch der NPD in Frankfurt (Oder), am 11.11. der Aufmarsch der NOP in Wrocław, sowie am 11.11. der von der ONR und MW organisierte Aufmarsch in Warschau. Wir rufen alle Antifaschist*innen, alle Menschen, die der Wiederkehr der radikalen Rechten auf die Straßen unserer Städte nicht tatenlos zusehen wollen, dazu auf, an den besagten Tagen auf die Straßen zu gehen.

Derzeit sind schon zwei Massenproteste vorbereitet:

Das antifaschistische Bündnis „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“ ruft zu Massenblockaden gegen die antipolnische Demonstration der NPD am 10.11. in Frankfurt (Oder) auf. Gemeinsam unter dem Motto: „Uns trennt nicht Nationalität, uns eint der Kampf gegen den Faschismus!“, werden deutsche und polnische Antifaschist*innen die Nationalisten und Neofaschisten blockieren.

Das antifaschistische Bündnis „Porozumienie 11 listopada“ ruft zu einer großen und starken Demonstration am 11. November in Warschau auf.
Die Demonstration hat sich zum Ziel gesetzt, das Gesicht der radikalen Rechten in Polen zu entblößen und will auf die antifaschistische Tradition im Land aufmerksam machen, ganz unter dem Motto: „Gemeinsam gegen Faschismus und Nationalismus!“.

Als „Porozumienie 11 listopada“ solidarisieren wir uns mit den Blockierer*innen in Frankfurt (Oder) und sind überzeugt davon, dass sie den Aufmarsch der Nazis in die Knie zwingen werden!
Während die deutschen und polnischen Antifaschist*innen den Aufmarsch der deutschen Neonazis blockieren, versucht die polnische radikale Rechte mit den deutschen Nationalisten im Rahmen von nationalistischen Netzwerken Kontakte zu knüpfen. Erst vor kurzem nahmen beide gemeinsam an dem rechten Festival „Magyar Sziget“ in Ungarn teil.
In den vergangenen Jahren wurden bereits Aufmärsche der national-radikalen Rechten am 11.11. in Warschau blockiert, und das trotz großer Gewaltbereitschaft von Seiten der Rechten. Die Blockaden waren äußerst wirksam, was vor allem den Hunderten von Menschen zu verdanken ist, die aus den verschiedensten Teilen der Gesellschaft an ihnen teilgenommen haben.

Lasst uns der radikalen faschistischen Rechten die Luft nehmen!
Warte nicht, bis sie an deine Tür klopfen!
Wir laden zur Teilnahme an antifaschistischen Aktionen auf die Warschauer Demonstration und die Frankfurter Blockade ein.
Uns trennt nicht Nationalität, uns eint der gemeinsame Kampf gegen den Faschismus!
Zusammen gegen Faschismus und Nationalismus!